ZAKRES ROBÓT - WALKOP- Mury oporowe, roboty ziemne

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZAKRES ROBÓT

1. Budowa murów oporowych, żelbetowych i kamiennych.
-Respoinacja i odnowienie starych murów
3. Melioracja i rególacja rzek:
-rególacje koryta rzeki,
-progi wodne, zapory,
-udrożnienie, czyszczenie rowów melioracyjnych.
5. Systemy melioracji i nawodnienia:
-wały i nasypy zabespieczające,
-zbiorniki retencyjne,
-wbijanie pali drewnianych mechanicznie,
-budowa stawów,
-Czyszczenie i odmulenie stawów.
6. Drenaże i izolacje budynków.
7. Przyłącza wodne i kanalizacyjne.
8. Wykopy pod szamba i zbiorniki.
9. Montaż oczyszczalni biologicznych.
10. Wykopy pod budynki i budowle.
11. Roboty wyburzeniowo-rozbiórkowe budynków i budowli.
12. Układane kostki brukowej i płyt ażurowych.
13. Budowa dróg dojazdowych.
14. Budowa dróg tymczasowych z płyt drogowych.
15. Usługi sprzętem budowlanym.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego